8 onmisbare vragen die jou als vastgoedeigenaar helpen bij het bepalen van een vastgoedstrategie

Een goede vastgoedstrategie is essentieel bij het maken van weloverwogen beslissingen over jouw vastgoedinvestering en helpt jou uiteindelijk bij het maximaliseren van de waarde. Maar hoe kom je tot een goede strategie en waar moet je rekening mee houden? Wij geven jou 8 onmisbare vragen die je als vastgoedeigenaar moet beantwoorden en hoe de software van Hobs jou hierbij ondersteund.

Wat zijn mijn langetermijndoelstellingen?

Het definiëren van langetermijndoelstellingen vormt de basis van jouw vastgoedstrategie. Bepaal hierbij wat je wilt bereiken met je vastgoedportfolio: zoek je bijvoorbeeld naar vermogensgroei door waardevermeerdering van het vastgoed of inkomstengeneratie via huurinkomen? 

Gedetailleerde onderhoudsplannen en kostenprognoses helpen jou bij het plannen van de langetermijninvesteringen, het optimaliseren van de levensduur van jouw vastgoed en het efficiënt beheren van de financiële middelen. Een goed uitgevoerde MJOP draagt daarmee bij aan een duurzame waardegroei en het behalen van rendementsdoelstellingen.

Wat is mijn risicotolerantie?

Vastgoedinvesteringen gaan gepaard met diverse risico’s, zoals marktfluctuaties, leegstand of onvoorziene onderhoudskosten. Het opstellen van duidelijke grenzen is een maatstaf voor hoeveel onzekerheid je bereid bent te accepteren in ruil voor potentieel rendement.

Voor het bepalen van de grootte van het risico – en daarmee de hoeveelheid risico dat je wilt nemen – is het van belang nauwkeurige onderhoudsvoorspellingen en kostenanalyses uit te kunnen voeren. Deze inzichten stellen jouw beter in staat om potentiële risico’s zoals onvoorziene reparaties en onderhoudskosten beter in te schatten, wat leidt tot een meer geïnformeerde risicobeoordeling en – beheer.

Hoe ziet de huidige markt eruit?

Een grondige analyse van de huidige marktsituatie, inclusief markttrends, economische indicatoren en vastgoedcycli, is noodzakelijk als je op lange termijn meer waarde uit je vastgoed wilt halen. Inzicht in deze factoren helpt je bij het identificeren van kanen en het inschatten van risico’s.

Wat zijn de verwachte rendementen en kosten?

Uiteraard is het voor langetermijninvesteringen belangrijk om een realistische schatting te maken van de verwachte rendementen en kosten. Misschien wel les nummer 1 bij voor investeringen. Denk hierbij ook aan de uitgaven voor onderhoud, belastingen, verzekeringen en beheerskosten.

Hoe?

Op het gebied van onderhoudsplannen en het berekenen van de bijbehorende kosten zijn wij de uitgelezen partij om jou hierbij te ondersteunen. Met onze MJOP-software stel jij eenvoudig onderhoudsplannen op die tot in detail zijn gevormd. Betrek eenvoudig alle verschillende soorten en hoeveelheden aan bouwonderdelen en bepaal zelf de demarcatie. Ga je bijvoorbeeld voor het aantal armaturen per gebouw, verdiepen, per ruimte? Of kies je ervoor hier één stelpost voor op te nemen?

Bepaal aan de hand van je gewenste rendement hoe je het onderhoud in de toekomst wenst uit te voeren. Per bouwonderdeel bepaal je de onderhoudsstaat en het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld een vervanging, jaarlijks onderhoud, een herstelactiviteit, een verbetering of reiniging zijn. Per activiteit bepaal je de prijs voor het onderhoud en met welke frequentie dit moet gebeuren. Bij het bepalen van de prijs dien je tot slot ook rekening te houden met kosten voor bereikbaarheid, het momentum, de regio, materiaal en materieel. Je zult zien dat je nu al snel tot een planning en begroting komt wat inzicht lever in de kosten voor de korte en lange termijn. Onze MJOP-software helpt je dit volledig inzichtelijk te maken, van de bouwonderdelen en wet- en regelgeving tot de planning en bijbehorende documentatie.

Hoe divers is mijn portfolio?

Diversificatie is een sleutelprincipe in risicobeheer. Dit betekent niet alleen investeren in verschillende types vastgoed, zoals residentieel, commercieel en industrieel, maar ook spreiding over verschillende geografische locaties. Daarnaast is het ook belangrijk te overwegen hoe de mix van huurders jouw cashflow en risicoprofiel beïnvloedt. Wist je dat Hobs jou de mogelijkheid geeft voor het toevoegen van meerdere gebouwen en het opzetten van verschillende klantomgevingen? Zo sta jij compleet in controle over je eigen portfolio.

Welke financieringsstrategieën zijn er beschikbaar?

Een doordachte financieringsstrategie omvat het kiezen tussen verschillende financieringsvormen zoals hypotheken, het aantrekken van investeerders, of het vormen van partnerschappen. Het is belangrijk de kosten en voorwaarden van verschillende financieringsopties te evalueren en deze af te stemmen op jouw investeringsdoelen en cashflowbeheer. Werk binnen onze software eenvoudig samen met verschillende partners, bepaal zelf wie inzicht heeft in welke gegevens en zorg voor één centraal documentatiebeheer.

Wat is het tijdsbestek voor mijn investering?

Het is verstandig een tijdsbestek voor de investering te bepalen. Dit omvat niet alleen de aankoop- en verkoopmomenten, maar ook de planning van onderhoud en renovaties. Vergeet hier niet de huidige en toekomstige marktontwikkelingen en vastgoedcycli te betrekken.

Hoe past vastgoed in mijn algehele financiële planning?

We zijn aangekomen aan het einde van de acht vragen die jouw helpen bij het opstellen van een effectieve vastgoedstrategie. De laatste vraag betreft de algehele financiële planning. Je doet er goed aan de vastgoedinvestering als onderdeel van jouw algehele financiële planning te zien. Dit betekent het afwegen van uw vastgoedinvesteringen tegenover andere beleggingen en financiële verplichtingen. Het is belangrijk een evenwichtige portfolio te hebben die past bij jouw algehele vermogensstrategie.

Onze MJOP-software integreert naadloos met documentatie en houdt rekening met relevante wet- en regelgeving, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Het helpt bij het analyseren van de kosten, het plannen van onderhoud en het in kaart brengen van risico’s, allemaal essentiële onderdelen van een effectieve vastgoedstrategie.

Meer weten over hoe ons MJOP-systeem jouw helpt bij het maximaliseren van de waarde van je vastgoed? Neem gerust contact met ons op!