Met behulp van een verdeelsleutel of gemiddelde jaarlijkse reservering bereken je direct de jaarlijkse onderhoudsreservering.