Commercieel vastgoed

Als beheerder van commercieel vastgoed wil je je huurders tevreden houden en je vastgoed laten renderen. Dat doe je door een goed inzicht in de onderhoudsstaat van jouw gebouwen en een overzicht van welke onderhoudskosten op de korte en lange termijn aan de orde zijn.

Wil je weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Met Hobs heb je continu een helder inzicht in de onderhoudsconditie van jouw gebouwen en maak je moeiteloos de keuzes die jouw vastgoed meer waard laten worden. Door een goede onderhoudsstrategie hou jij de controle over kosten en investeringen en kom je niet voor verrassingen te staan.

Wil je weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Waarom kiezen commerciële vasgoedbeheerders voor Hobs?

Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos

Meerjarenonderhoudsplannen opstellen en delen

Met Hobs stel je gemakkelijk en snel complete meerjarenonderhoudsplannen op voor gehele complexen of individuele gebouwen of bouwdelen. Aan de hand van dit onderhoudsplan bereken je vervolgens de onderhoudsreservering voor bijvoorbeeld de komende 10 of 20 jaar.

Pas planningen aan met onderhoudsscenario’s

Met onderhoudsscenario’s neem je onvoorziene én voorziene veranderingen moeiteloos in je planning mee. Toets continu jou onderhoudsstrategie en voer wijzigingen door op basis van actuele veranderingen en inzichten.

Verdeel je kosten eenvoudig met onderhoudsfondsen

De kosten voor het onderhoud verdeel je op een voor jou overzichtelijke wijze. Zet bijvoorbeeld regulier onderhoud af tegen investeringen in duurzaamheid, of splits de kosten die voor rekening zijn van de huurder of de verhuurder.

Bepaal zelf het inzicht in je data

Hoe je je data inzichtelijk maakt, is aan jou. Met Hobs creëer je overzichten en rapportages op basis van bouwdelen, gebouwen, portefeuilles of je gehele bezit. Het is maar net wat jij nodig hebt.

Werk samen in één omgeving

Jouw collega’s, externe adviseurs en andere contractpartijen kunnen toegang krijgen tot relevante gebouwen en complexen in Hobs door middel van hun eigen account. Zo is relevante data continu toegankelijk en altijd up to date en gaat samenwerken een stuk gemakkelijker.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Een gebruiksvriendelijke omgeving met toegankelijke support

Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve omgeving van Hobs beheer je overzichtelijk verschillende vastgoedprojecten vanuit één vertrouwde omgeving. Zo helpt Hobs jou efficiënter te werken, waardoor je je werk beter kunt doen voor meer opdrachtgevers.

Hobs is ontwikkeld om het beheer van vastgoed zo makkelijk mogelijk te maken. Loop je desondanks ergens tegenaan, dan is onze support afdeling tijdens kantooruren altijd bereikbaar om je verder te helpen.

Samen aan de toekomst

Contacteer ons

Het exploiteren van gebouwen speelt een belangrijke rol in het vormen van detoekomst. We staan er niet altijd bij stil, maar de gebouwen waarin we wonen,werken en leven, zijn vaak al tientallen, soms honderden jaren oud en gebouwd doorde generaties voor ons. Vastgoedbeheer is de sleutel tot het bruikbaar houden vandeze gebouwen voor toekomstige generaties.

Met het online platform van Hobs dragen we daar graag een steentje aan bij. BijHobs halen we onze energie uit het ontwikkelen van innovatieve engebruiksvriendelijke software. Software die jouw het inzicht geeft. Met deze integraleoplossing leveren wij jou het gereedschap dat jou in staat stelt je werk beter énsneller te doen.

Door onze grote gedrevenheid en ruime ervaring weten we alles van software en demogelijkheden die het biedt. Maar om tools te bouwen die echt van waarde zijn in hetdagelijks leven begin je bij de mensen die het dagelijks werk verrichten. Daaromwerken we graag samen met onze klanten en partners. Samen ontwikkelen wesoftware die ons helpt onze manier van leven te onderhouden en te bouwen aan eenmooie toekomst.

Veelgestelde vragen

In een meerjarenonderhoudsplan zie je welke onderhoudsactiviteiten voor de korte en lange termijn
nodig zijn aan het gebouw en welke kosten dit met zich mee brengt.

Eigenlijk zeggen de woorden het al. Plannen en begroten. In de planning heb je een weergave welke
activiteiten op welk moment worden uitgevoerd. Een begroting geeft weer wanneer onderhoud
moet worden gedaan en welke kosten in dat jaar en voor een periode verwacht kunnen worden.

Bouwdelen (de term elementen of installaties wordt ook gebruikt) is een veelgebruikte term voor
onderhoud behoevende gebouwonderdelen. Hierbij kun je denken aan hemelwaterafvoer,
warmtepomp, luchtbehandelingskast, kozijnen, deuren, etc.

Voor beheer en onderhoud van gebouwen wordt in Nederland vaak gewerkt met de NL/SfB-
classificatie. Het grote voordeel is dat we informatie op deze manier bouwdelen kunnen
standaardiseren en we als het ware dezelfde taal met elkaar spreken. Ook binnen de NEN 2767
wordt gebruikt gemaakt van deze codering.

De NL/SfB bevat standaard een 4-cijferige codering bestaande uit een hoofdcodering en subcodering. De hoofdcodering bevat een code en omschrijving, bijvoorbeeld 27 – Daken of 57 – Luchtbehandeling. De subcodering zorgt voor een verdere verdeling waarin bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen constructieve en niet constructieve bouwdelen of lokale en centrale voorzieningen. Voor daken wordt dit vervolgens nader gespecificeerd in daken niet constructief – vlakke daken (27.11) of daken constructief – vlakke daken (27.21).

De 4-cijferige codering kan worden uitgebreid met cijfers en letters om specifieke kenmerken, eigenschappen en materialen te specificeren.

Soms vraagt een opdrachtgever om een andere codering met omschrijving. Wanneer de klant de NL/SfB niet kent of wanneer gebruik wordt gemaakt van andere standaarden kan de opdrachtgever vragen om een andere codering met omschrijving te gebruiken.

Om een onderhoudsplan op te stellen is het belangrijk om te weten welke bouwdelen zich in het gebouw bevinden en wat de aantallen / hoeveelheden en eenheden zijn. Je bepaalt de demarcatie. Dus wat neem je wel en niet mee en hoe leg je dit vast. Ga je de aantallen armaturen per gebouw, verdieping of per ruimte vast leggen? Hierbij is het ook zeker verstandig om na te denken hoe je het onderhoud in de toekomst wenst uit te voeren.

Per bouwdeel bepaal je het onderhoudsstaat en het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld een vervanging, jaarlijks onderhoud, herstelactiviteit, een verbetering of reiniging zijn. Heb je gebreken geconstateerd, dan zul je ook daarvoor moeten bepalen hoe je het bouwdeel weer naar het gewenste onderhoudsniveau krijgt. Per activiteit bepaal je de prijs voor het onderhoud en met welke frequentie dit moet gebeuren. Bij het bepalen van de prijs dien je ook zeker rekening te houden met kosten voor bereikbaarheid, het momentum, de regio, materiaal en materieel.

Je zult zien dat je nu al snel tot een planning en begroting komt waarin je inzicht heb in de kosten voor de korte en lange termijn.

De NEN 2767 is een methodiek om op gestandaardiseerde wijze technische gebreken op te nemen en de conditie van een bouwdeel te bepalen. Hiermee krijg je als gebouweigenaar inzicht in de onderhoudsstaat van de afzonderlijke bouwdelen en het gebouw. De conditie wordt uitgedrukt in een score van 1 t/m 6. Een score 1 is als het ware iets wat gelijk is aan nieuwbouwstaat en conditie 6 staat gelijk aan de slechts aan te treffen conditie. Oftewel einde levensduur of (bijna) rijp voor de sloop.

In de regel zijn in contracten tussen huurder en verhuurder afspraken gemaakt over welk onderhoud voor wie zijn rekening komt. In het onderhoudsplan kun je deze verantwoordelijkheden ook specifiek opnemen per activiteit zodat je op voorhand weet welke kosten voor huurder en verhuurder zijn en beide daarvoor het benodigde budget kunnen reserveren.

Indien deze afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd is het zeker verstandig dit alsnog te doen om discussie achteraf na uitvoering van werkzaamheden te voorkomen.

Veel onderhoudsplannen kunnen vanuit een applicatie naar Excel worden geëxporteerd. Met een snelle check en relatief gezien wat kleine aanpassingen kun je de data vaak eenvoudig importeren.

Informatie die je in veel applicaties minimaal nodig hebt:

  • Gebouw
  • Bouwdelen
    • Eenheden
    • Hoeveelheden
  • Activiteiten
  • Prijzen
  • Cycli

Mocht je niet alle informatie hebben, dan kun je in Excel veel informatie simpel toevoegen of juist informatie uit cellen verdelen, samenvoegen, splitsen en nog veel meer.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?