Onderhoudspartijen

Als onderhoudspartij ben je betrokken bij het beheer en onderhoud van uiteenlopende vastgoedprojecten. Jouw opdrachtgevers hechten er waarde aan altijd op jou te kunnen rekenen wanneer dat nodig is, ontzorging is jouw toegevoegde waarde.

Om je werk als onderhoudspartij goed te kunnen doen geeft HOBS je de gebruiksvriendelijke en complete werkomgeving die je nodig hebt om overzichtelijk te kunnen werken voor meerdere opdrachtgevers. Met het overzicht dat HOBS jou geeft is het vastgoed van jouw opdrachtgevers altijd in perfecte staat!

Wil je weten wat Hobs kan betekenen voor jouw organisatie?

Waarom Hobs?

Waarom kiezen onderhoudspartijen voor Hobs?

Overzichtelijk werken voor meerdere opdrachtgevers

Verdeel de gebouwen in de Hobs gebouwenverkenner onder per opdrachtgever om gemakkelijk te schakelen tussen opdrachten. Heeft jouw opdrachtgever een Hobs omgeving? Dan log je eenvoudig in de juiste klantomgeving in om relevante data in te zien. Het flexibele en overzichtelijke grid is ontwikkeld om jou moeiteloos te laten navigeren door je werkomgeving.

Houd het relevant met gebouwprofielen

Door gebouwprofielen in te stellen bepaal jij zelf welke informatie van belang is bij specifieke gebouwen en opdrachtgevers. Je stelt per gebouw in welke onderhoudsbibliotheek je gebruikt en je maakt eenvoudig specifieke keuzevelden zoals onderhoudsfonds of kostensoort per opdrachtgever aan. Ook eventuele prijsafspraken stel je met gebouwprofielen per opdrachtgever in.

Maak gebruik van actuele bibliotheken

Maak direct gebruik van de standaard onderhoudsbibliotheek met bouwdelen, activiteiten, cycli en eenheidsprijzen zodat je meteen aan de slag kunt. Je eigen bibliotheek aanmaken of importeren in Hobs kan natuurlijk ook.

Dashboards voor inzicht en planning

Met Hobs maak je relevante data van de gebouwen onder jouw beheer toegankelijk en inzichtelijk op één plek. Zo maak je planningen, beheer je documenten en heb je altijd inzicht in jouw werk voor verschillende opdrachtgevers. Met gemakkelijk te genereren rapporten deel je je inzichten met de relevante personen.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk.

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Geweldige support

Een gebruiksvriendelijke omgeving met toegankelijke support

Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve omgeving van Hobs beheer je overzichtelijk verschillende vastgoedprojecten vanuit één vertrouwde omgeving. Zo helpt Hobs jou efficiënter te werken, waardoor je je werk beter kunt doen voor meer opdrachtgevers.

Hobs is ontwikkeld om het beheer van vastgoed zo makkelijk mogelijk te maken. Loop je desondanks ergens tegenaan, dan is onze support afdeling tijdens kantooruren altijd bereikbaar om je verder te helpen.

Over ons

Samen aan de toekomst

Het exploiteren van gebouwen speelt een belangrijke rol in het vormen van de
toekomst. We staan er niet altijd bij stil, maar de gebouwen waarin we wonen,
werken en leven, zijn vaak al tientallen, soms honderden jaren oud en gebouwd door
de generaties voor ons. Vastgoedbeheer is de sleutel tot het bruikbaar houden van
deze gebouwen voor toekomstige generaties.

Met het online platform van Hobs dragen we daar graag een steentje aan bij. Bij
Hobs halen we onze energie uit het ontwikkelen van innovatieve en
gebruiksvriendelijke software. Software die jouw het inzicht geeft. Met deze integrale
oplossing leveren wij jou het gereedschap dat jou in staat stelt je werk beter én
sneller te doen.

Door onze grote gedrevenheid en ruime ervaring weten we alles van software en de
mogelijkheden die het biedt. Maar om tools te bouwen die echt van waarde zijn in het
dagelijks leven begin je bij de mensen die het dagelijks werk verrichten. Daarom
werken we graag samen met onze klanten en partners. Samen ontwikkelen we
software die ons helpt onze manier van leven te onderhouden en te bouwen aan een
mooie toekomst.

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen

Zit je met vragen over wat Hobs voor jou kan betekenen of loop je ergens tegen aan bij het gebruiken van Hobs? We helpen je graag verder! Lees de meest gestelde vragen over Hobs hieronder of neem contact met ons op tijdens kantooruren.

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?

In een meerjarenonderhoudsplan zie je welke onderhoudsactiviteiten voor de korte en lange termijn
nodig zijn aan het gebouw en welke kosten dit met zich mee brengt.

Wat is het verschil tussen een meerjarenonderhoudsplanning en – begroting?

Eigenlijk zeggen de woorden het al. Plannen en begroten. In de planning heb je een weergave welke
activiteiten op welk moment worden uitgevoerd. Een begroting geeft weer wanneer onderhoud
moet worden gedaan en welke kosten in dat jaar en voor een periode verwacht kunnen worden.

Wat zijn bouwdelen?

Bouwdelen (de term elementen of installaties wordt ook gebruikt) is een veelgebruikte term voor
onderhoud behoevende gebouwonderdelen. Hierbij kun je denken aan hemelwaterafvoer,
warmtepomp, luchtbehandelingskast, kozijnen, deuren, etc.

Welke codering kan ik gebruiken?

Voor beheer en onderhoud van gebouwen wordt in Nederland vaak gewerkt met de NL/SfB-
classificatie. Het grote voordeel is dat we informatie op deze manier bouwdelen kunnen
standaardiseren en we als het ware dezelfde taal met elkaar spreken. Ook binnen de NEN 2767
wordt gebruikt gemaakt van deze codering.

De NL/SfB bevat standaard een 4-cijferige codering bestaande uit een hoofdcodering en subcodering. De hoofdcodering bevat een code en omschrijving, bijvoorbeeld 27 – Daken of 57 – Luchtbehandeling. De subcodering zorgt voor een verdere verdeling waarin bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen constructieve en niet constructieve bouwdelen of lokale en centrale voorzieningen. Voor daken wordt dit vervolgens nader gespecificeerd in daken niet constructief – vlakke daken (27.11) of daken constructief – vlakke daken (27.21).

De 4-cijferige codering kan worden uitgebreid met cijfers en letters om specifieke kenmerken, eigenschappen en materialen te specificeren.

Soms vraagt een opdrachtgever om een andere codering met omschrijving. Wanneer de klant de NL/SfB niet kent of wanneer gebruik wordt gemaakt van andere standaarden kan de opdrachtgever vragen om een andere codering met omschrijving te gebruiken.

Welke informatie heb ik nodig om een meerjarenonderhoudsplan- en begroting op te stellen?

Om een onderhoudsplan op te stellen is het belangrijk om te weten welke bouwdelen zich in het gebouw bevinden en wat de aantallen / hoeveelheden en eenheden zijn. Je bepaalt de demarcatie. Dus wat neem je wel en niet mee en hoe leg je dit vast. Ga je de aantallen armaturen per gebouw, verdieping of per ruimte vast leggen? Hierbij is het ook zeker verstandig om na te denken hoe je het onderhoud in de toekomst wenst uit te voeren.

Per bouwdeel bepaal je het onderhoudsstaat en het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld een vervanging, jaarlijks onderhoud, herstelactiviteit, een verbetering of reiniging zijn. Heb je gebreken geconstateerd, dan zul je ook daarvoor moeten bepalen hoe je het bouwdeel weer naar het gewenste onderhoudsniveau krijgt. Per activiteit bepaal je de prijs voor het onderhoud en met welke frequentie dit moet gebeuren. Bij het bepalen van de prijs dien je ook zeker rekening te houden met kosten voor bereikbaarheid, het momentum, de regio, materiaal en materieel.

Je zult zien dat je nu al snel tot een planning en begroting komt waarin je inzicht heb in de kosten voor de korte en lange termijn.

Wat is een conditiemeting (NEN 2767)?

De NEN 2767 is een methodiek om op gestandaardiseerde wijze technische gebreken op te nemen en de conditie van een bouwdeel te bepalen. Hiermee krijg je als gebouweigenaar inzicht in de onderhoudsstaat van de afzonderlijke bouwdelen en het gebouw. De conditie wordt uitgedrukt in een score van 1 t/m 6. Een score 1 is als het ware iets wat gelijk is aan nieuwbouwstaat en conditie 6 staat gelijk aan de slechts aan te treffen conditie. Oftewel einde levensduur of (bijna) rijp voor de sloop.

Hoe maak ik inzichtelijk welke kosten voor de huurder en verhuurder zijn?

In de regel zijn in contracten tussen huurder en verhuurder afspraken gemaakt over welk onderhoud voor wie zijn rekening komt. In het onderhoudsplan kun je deze verantwoordelijkheden ook specifiek opnemen per activiteit zodat je op voorhand weet welke kosten voor huurder en verhuurder zijn en beide daarvoor het benodigde budget kunnen reserveren.

Indien deze afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd is het zeker verstandig dit alsnog te doen om discussie achteraf na uitvoering van werkzaamheden te voorkomen.

Hoe kan ik mijn huidige onderhoudsplannen omzetten in een applicatie?

Veel onderhoudsplannen kunnen vanuit een applicatie naar Excel worden geëxporteerd. Met een snelle check en relatief gezien wat kleine aanpassingen kun je de data vaak eenvoudig importeren.

Informatie die je in veel applicaties minimaal nodig hebt:

  • Gebouw
  • Bouwdelen
    • Eenheden
    • Hoeveelheden
  • Activiteiten
  • Prijzen
  • Cycli

Mocht je niet alle informatie hebben, dan kun je in Excel veel informatie simpel toevoegen of juist informatie uit cellen verdelen, samenvoegen, splitsen en nog veel meer.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk.

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?