Voor VvE-beheerder kan het toewijzen van gemeenschappelijke kosten aan de juiste verdeelsleutel binnen de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) een ingewikkelde opgave zijn. De activiteit van een VvE vereist een transparante en eerlijke verdeling die past bij de afspraken zoals vastgelegd in de akte van splitsingen en het huishoudelijke reglement.

Hobs beschikt over verschillende sneltoetsen die jou het werken eenvoudiger maakt. Hier vind je verschillende sneltoetsen en hoe je ze kunt gebruiken.

Als vastgoedeigenaar of beheerder van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw gebouw. Dit is jouw zorgplicht. Maar, hoe blijf je op de hoogte van alle eisen, keuringen en inspecties en zorg je dat jouw gebouwen hieraan voldoen? Gelukkig kan een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) software jou hierbij helpen.

Een goede MJOP betrekt alle onderhoudsgevoelige bouwdelen en biedt een overzicht van de te ondernemen onderhoudswerkzaamheden op korte- én lange termijn. Maar welke informatie heb je nu nodig om dit een betrouwbaar instrument te laten zijn?