Hobs maakt onderhoud overzichtelijk

Het onderhoud van gebouwen is een complexe en belangrijke taak. Om goed te kunnen plannen, budgetteren en beheren is een helder inzicht in de staat van een gebouw nodig. En voor een helder inzicht is een duidelijk overzicht nodig. 

Met de vastgoed onderhouds omgeving van Hobs breng je de staat van de verschillende gebouwen onder jouw beheer gemakkelijk en overzichtelijk in kaart, waarna je aan de slag kunt om plannen voor de toekomst te maken op basis van inzichtelijke data. 

Wil je weten wat Hobs voor jou en jouw organisatie kan betekenen?

Gebruiksvriendelijk

Navigeer eenvoudig door de software.

Snel opstarten!

Binnen één uur aan de slag!

Bespaar kosten

Door onderhoud te combineren en in de juiste volgorde uit te voeren.

Slim samenwerken

Werk samen met partijen in één omgeving.

Waarom Hobs?

Waarom kiezen bedrijven voor Hobs?

Hobs maakt vastgoed inzichtelijk op jouw manier

Voor goed inzicht is goed overzicht nodig. En omdat elke organisatie anders is, heeft de Hobs omgeving een flexibele opzet die jou in staat stelt je eigen overzicht te creëren dat past bij jouw manier van werken.

Registratie van bouwdelen, installaties en inventaris

De registratie van assets is de basis voor een goede planning. Hobs laat je je assets gemakkelijk registreren waarbij je hoeveelheden, foto’s en informatie zoals merk, type en leverancier kunt vastleggen.

Gebrekenopnamen conform NEN 2767

Hobs maakt periodieke inspectie volgens NEN2767 normering eenvoudig. Zo is de onderhoudsstaat van het vastgoed eenduidig beoordeeld en worden de resultaten van de inspectie direct zichtbaar in jouw planning.

Een meerjarenonderhoudsplan opstellen

Na het vastleggen van jouw assets maak je met behulp van Hobs eenvoudig een onderhoudsplan waarin alle activiteiten in een scherm zichtbaar zijn. De looptijd van dat plan bepaal jezelf, van 1 tot 50 jaar. Door de flexibele opzet van Hobs heb jij de regie over jouw planning.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk.

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Geweldige support

Een gebruiksvriendelijke omgeving met toegankelijke support

Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve omgeving van Hobs beheer je overzichtelijk verschillende vastgoedprojecten vanuit één vertrouwde omgeving. Zo helpt Hobs jou efficiënter te werken, waardoor je je werk beter kunt doen voor meer opdrachtgevers.

Hobs is ontwikkeld om het beheer van vastgoed zo makkelijk mogelijk te maken. Loop je desondanks ergens tegenaan, dan is onze support afdeling tijdens kantooruren altijd bereikbaar om je verder te helpen.

Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen

Zit je met vragen over wat Hobs voor jou kan betekenen of loop je ergens tegen aan bij het gebruiken van Hobs? We helpen je graag verder! Lees de meest gestelde vragen over Hobs hieronder of neem contact met ons op tijdens kantooruren.

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?

In een meerjarenonderhoudsplan zie je welke onderhoudsactiviteiten voor de korte en lange termijn
nodig zijn aan het gebouw en welke kosten dit met zich mee brengt.

Wat is het verschil tussen een meerjarenonderhoudsplanning en – begroting?

Eigenlijk zeggen de woorden het al. Plannen en begroten. In de planning heb je een weergave welke
activiteiten op welk moment worden uitgevoerd. Een begroting geeft weer wanneer onderhoud
moet worden gedaan en welke kosten in dat jaar en voor een periode verwacht kunnen worden.

Wat zijn bouwdelen?

Bouwdelen (de term elementen of installaties wordt ook gebruikt) is een veelgebruikte term voor
onderhoud behoevende gebouwonderdelen. Hierbij kun je denken aan hemelwaterafvoer,
warmtepomp, luchtbehandelingskast, kozijnen, deuren, etc.

Welke codering kan ik gebruiken?

Voor beheer en onderhoud van gebouwen wordt in Nederland vaak gewerkt met de NL/SfB-
classificatie. Het grote voordeel is dat we informatie op deze manier bouwdelen kunnen
standaardiseren en we als het ware dezelfde taal met elkaar spreken. Ook binnen de NEN 2767
wordt gebruikt gemaakt van deze codering.

De NL/SfB bevat standaard een 4-cijferige codering bestaande uit een hoofdcodering en subcodering. De hoofdcodering bevat een code en omschrijving, bijvoorbeeld 27 – Daken of 57 – Luchtbehandeling. De subcodering zorgt voor een verdere verdeling waarin bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen constructieve en niet constructieve bouwdelen of lokale en centrale voorzieningen. Voor daken wordt dit vervolgens nader gespecificeerd in daken niet constructief – vlakke daken (27.11) of daken constructief – vlakke daken (27.21).

De 4-cijferige codering kan worden uitgebreid met cijfers en letters om specifieke kenmerken, eigenschappen en materialen te specificeren.

Soms vraagt een opdrachtgever om een andere codering met omschrijving. Wanneer de klant de NL/SfB niet kent of wanneer gebruik wordt gemaakt van andere standaarden kan de opdrachtgever vragen om een andere codering met omschrijving te gebruiken.

Welke informatie heb ik nodig om een meerjarenonderhoudsplan- en begroting op te stellen?

Om een onderhoudsplan op te stellen is het belangrijk om te weten welke bouwdelen zich in het gebouw bevinden en wat de aantallen / hoeveelheden en eenheden zijn. Je bepaalt de demarcatie. Dus wat neem je wel en niet mee en hoe leg je dit vast. Ga je de aantallen armaturen per gebouw, verdieping of per ruimte vast leggen? Hierbij is het ook zeker verstandig om na te denken hoe je het onderhoud in de toekomst wenst uit te voeren.

Per bouwdeel bepaal je het onderhoudsstaat en het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld een vervanging, jaarlijks onderhoud, herstelactiviteit, een verbetering of reiniging zijn. Heb je gebreken geconstateerd, dan zul je ook daarvoor moeten bepalen hoe je het bouwdeel weer naar het gewenste onderhoudsniveau krijgt. Per activiteit bepaal je de prijs voor het onderhoud en met welke frequentie dit moet gebeuren. Bij het bepalen van de prijs dien je ook zeker rekening te houden met kosten voor bereikbaarheid, het momentum, de regio, materiaal en materieel.

Je zult zien dat je nu al snel tot een planning en begroting komt waarin je inzicht heb in de kosten voor de korte en lange termijn.

Wat is een conditiemeting (NEN 2767)?

De NEN 2767 is een methodiek om op gestandaardiseerde wijze technische gebreken op te nemen en de conditie van een bouwdeel te bepalen. Hiermee krijg je als gebouweigenaar inzicht in de onderhoudsstaat van de afzonderlijke bouwdelen en het gebouw. De conditie wordt uitgedrukt in een score van 1 t/m 6. Een score 1 is als het ware iets wat gelijk is aan nieuwbouwstaat en conditie 6 staat gelijk aan de slechts aan te treffen conditie. Oftewel einde levensduur of (bijna) rijp voor de sloop.

Hoe maak ik inzichtelijk welke kosten voor de huurder en verhuurder zijn?

In de regel zijn in contracten tussen huurder en verhuurder afspraken gemaakt over welk onderhoud voor wie zijn rekening komt. In het onderhoudsplan kun je deze verantwoordelijkheden ook specifiek opnemen per activiteit zodat je op voorhand weet welke kosten voor huurder en verhuurder zijn en beide daarvoor het benodigde budget kunnen reserveren.

Indien deze afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd is het zeker verstandig dit alsnog te doen om discussie achteraf na uitvoering van werkzaamheden te voorkomen.

Hoe kan ik mijn huidige onderhoudsplannen omzetten in een applicatie?

Veel onderhoudsplannen kunnen vanuit een applicatie naar Excel worden geëxporteerd. Met een snelle check en relatief gezien wat kleine aanpassingen kun je de data vaak eenvoudig importeren.

Informatie die je in veel applicaties minimaal nodig hebt:

  • Gebouw
  • Bouwdelen
    • Eenheden
    • Hoeveelheden
  • Activiteiten
  • Prijzen
  • Cycli

Mocht je niet alle informatie hebben, dan kun je in Excel veel informatie simpel toevoegen of juist informatie uit cellen verdelen, samenvoegen, splitsen en nog veel meer.