Privacy

1. Algemeen

Hobs B.V., (hierna ook: “Hobs”, “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Hobs is de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens bij gebruikmaking van onze (mobiele) website, wanneer u contact met ons opneemt, of wanneer u onze (mobiele) software(applicatie) gebruikt, al dan niet namens de onderneming waarbij u werkzaam bent of die u vertegenwoordigt.

In onderhavige Privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij deze beveiligen.

2. Identiteit en contact

Hobs B.V.
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn
T: 085 808 5466
E: info@hobs.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Wanneer u onze website bezoekt en/of via de website een (contact)aanvraag bij ons indient, zullen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Hobs-account

Om gebruik te kunnen maken van onze software(applicatie) en bijbehorende diensten van Hobs dient een account te worden aangemaakt. In dit kader worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • geslacht
 • (zakelijk) e-mailadres
 • (zakelijk) telefoonnummer

Aanvullend is het mogelijk dat ten behoeve van de financiële administratie ook bepaalde (zakelijke) financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, worden verwerkt.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type internetbrowser dat u gebruikt, en de webpagina’s die bezocht zijn. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, eventuele storingen op te lossen en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te toetsen en te verbeteren.

Google Analytics

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het type internetbrowser dat u gebruikt, en de webpagina’s die bezocht zijn. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, eventuele storingen op te lossen en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te toetsen en te verbeteren.

Vragen en verzoeken

Indien u een aanvraag voor de afname van een dienst bij ons indient, dan wel met een andere vraag contact met ons opneemt, dan verwerken wij de navolgende persoonsgegevens teneinde op uw aanvraag of verzoek te kunnen reageren:

 • (zakelijke) naam- en adresgegevens;
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel gebruik maakt of heeft gemaakt van onze (software)diensten, houden wij u incidenteel op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van onze software en dienstverlening. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

4. Minderjarigen

Onze software en diensten zijn niet specifiek gericht op of bedoeld voor minderjarigen. Mocht worden geconstateerd dat de persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming van de ouder of voogd worden verwerkt, neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische- en marketingcookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

De functionele cookies die Hobs gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en applicaties, en voor uw gemak als gebruiker; ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of wachtwoord.

Met de analytische cookies kunnen de website en het platform worden geoptimaliseerd. Hierbij worden de onder andere de kliks en paginaweergaven op de website gemeten.

Met de marketing cookies proberen wij relevante advertenties te creëren op basis van surfgedrag.

Statistieken (10)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnCategorie
_gaGoogleRegistreert een uniek ID die wordt 2 jaar gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaarAnalytisch
_gidGoogleRegistreert een uniek ID die wordt 1 dag gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagAnalytisch
_gatGoogleWordt gebruikt om het aantal gebruikersverzoeken te beperken om de prestaties van de website te behouden.1 minuutFunctioneel
AMP_TOKENGoogleCookie met een uniek ID dat wordt toegewezen aan elke gebruiker op het domein.30 seconden – 1 jaarAnalytisch
_gac_GoogleCookie met een uniek ID die ervoor zorgt dat Google Analytics en Google Ads samenwerken.90 dagenMarketing
_gac_UA-*GoogleGebruikt door Google om paginaweergaven op te staan en bij te kunnen houden.90 dagenAnalytisch
_dc_gtm_UA-#GoogleGebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.1 minuutFunctioneel
_ga_#GoogleVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals de data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.1 jaarAnalytisch
ln_orLinkedInRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.1 dagMarketing
UserMatchHistoryLinkedInGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.30 dagenMarketing

Marketing (17)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaltermijn
_gcl_awGoogleGebruikt door Google om advertentieweergaven of retargeting mogelijk te maken.90 dagen
goog_pem_modGoogleGebruikt door Google om advertentieweergaven of retargeting mogelijk te maken.Aanhoudend
ads/ga-audiencesGoogleGebruikt door Google Ads om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.Sessie
-gac_*GoogleGebruikt door Google om het bereik van het publiek op te slaan en bij te houden.90 dagen
Google_pem_modGoogleGebruikt door Google om advertentieweergaen of retargeting mogelijk te maken.Aanhoudend
pagead/landingGoogleVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven – Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperkten.Sessie
NIDGoogleRegistreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.6 maanden
IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick 1 jaar om de acties van de websitegebruiker te registereren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.2 jaar
_gcl_lauGoogleGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.Aanhoudend
lidcLInkedInGebruikt om de selectie van het datacentrum te faciliteren.1 dag
BcookieLinkedInCookie met browser-ID dat op unieke wijze nagaat welke apparaten toegang nemen tot LinkedIn om misbruik op het platform te detecteren en diagnoses uit te voeren1 jaar
bscookieLinkedInGebruikt om te onthouden dat een aangemelde gebruiker door tweeledige verificatie wordt gecontroleerd1 jaar
li_gcLinkedInGebruikt om toestemming van gasten voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan6 maanden
li_mcLinkedInGebruikt als tijdelijke cache om te voorkomen dat in de database moet worden gekeken voor toestemming van een lid voor het gebruik van niet-essentiële cookies en die wordt gebruikt om informatie te hebben over toestemming van klantzijde om toestemming van de klantzijde af te dwingen6 maanden
lms_adsLinkedInGebruikt om LinkedIn-leden van LinkedIn te identificeren voor advertenties30 dagen
lms_analyticsLinkedInGebruikt om LinkedIn-leden van LinkedIn te identificeren voor analyse30 dagen
langLinkedInGebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden zodat LinkedIn.com de taal weergeeft die de gebruiker in zijn/haar instellingen heeft geselecteerd.Sessie

Bij de eerste keer inladen van onze website wordt een cookienotificatievenster getoond waarop u uw toestemming kunt geven voor het laten plaatsen van cookies.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen zo aan te passen dat deze geen cookies meer opslaan. Bovendien kunt u alle informatie verwijderen die eerder in uw browser is opgeslagen.

Gebruik van Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

6. Persoongegevens die wij delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

 • Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld IT-leveranciers die zorgdragen voor hosting en onderhoud van de door gebruikte website en software.
 • (overheids)instanties, toezichthouders of autoriteiten aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
 • Instanties teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken.
 • In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar Hobs bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hobs verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers, die uw persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van Hobs verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens regelt. Door ons ingeschakelde derde partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd. Voor zover Hobs persoonsgegevens uitwisselt met partijen gevestigd buiten de EER, zal Hobs de wettelijke vereisten voor doorgifte in acht nemen.

7. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik. Werknemers van Hobs of door Hobs ingeschakelde derden zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. In beginsel bewaren wij de persoonsgegevens die wij verwerken in verband met een overeenkomst voor dienstverlening gedurende de periode dat Hobs de dienst verleent tenzij een langere bewaring van bepaalde gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen in dat geval uw verzoek beoordelen en daar binnen de toepasselijke wettelijke termijn op reageren.

8. Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal Hobs u informeren over de gewijzigde Privacyverklaring. Het verdient niettemin aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Apeldoorn, oktober 2022