Wet- en regelgeving

Altijd up-to-date met je keuringen en inspecties.

Met Hobs software weet je als gebouweigenaar precies waaraan je moet voldoen en wanneer actie is vereist.

Actuele wetgeving zorgt er voor dat jij weet wat er moet gebeuren
Beheer je Mjop en documenten (zoals wet- en regelgeving) in één systeem
Unieke status overzicht per bouwdeel, gebouw en portefeuille.

Deze bedrijven maken al gebruik van Hobs.

Direct alle verplichtingen inzichtelijk.

Als gebouweigenaar en gebouwbeheerder heb je te maken met wettelijke verplichtingen en keuringen die vanuit het wettelijk kader of zorgplicht noodzakelijk zijn om het gebouw veilig te houden. Door te weten waar je aan moet voldoen en met het borgen van deze documenten op één plek ben je in staat eenvoudig overzicht te houden.

Vanuit je dossiers en/of bouwdelen worden dan direct de verplichtingen waaraan je moet voldoen inzichtelijk gemaakt. Denk hierbij aan een maandelijkse controle van je brandmeldinstallatie of keuring van blusmiddelen. Heb je naast de wettelijke kaders ook ‘eigen regelgeving’ die je wilt borgen? In Hobs maak je gewoon je eigen regelgeving aan en dit kun je koppelen aan eigen dossiers.


Voordelen van Hobs

 • Door actuele bibliotheek wet- en regelgeving ben je altijd up-to-date.  
 • Borging en overzicht van alle documenten op één plek.
 • Notificaties helpen jou om taken voor keuringen en inspecties tijd te plannen.
 • Wettelijke verplichtingen en je Mjop in één overzicht. 
 • Uniek status overzicht per bouwdeel, gebouw en portefeuille. 
 • Sleep je bestanden vanuit je verkenner of mail direct op de juiste plek.
 • Geef jouw adviseur, contractant of opdrachtgever geautoriseerd toegang.

Per bouwdeel, gebouw of gehele portefeuille!

Het unieke van Hobs is dat je zowel je Mjop en wet- en regelgeving in één systeem kunt borgen met een direct overzicht per bouwdeel, gebouw en portefeuille. Door middel van overzichtelijke schermen zie je in één oogopslag hoe je ervoor staat en waar eventueel snel acties nodig zijn. Je ziet direct voor alle gebouwen wat in orde is, wat niet in orde is, wat dreigt te verlopen en of het alleen om verplichtingen, zorgplicht of niet verplichtingen gaat. Door eigen notificaties in te stellen helpt Hobs jou om tijdig acties uit te zetten. De rapporten en dashboards helpen om jou om in te zien waar en wanneer acties nodig zijn. 

Een gebruiksvriendelijke omgeving met toegankelijke support

Met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve omgeving van Hobs beheer je overzichtelijk verschillende vastgoedprojecten vanuit één vertrouwde omgeving. Zo helpt Hobs jou efficiënter te werken, waardoor je je werk beter kunt doen voor meer opdrachtgevers.

Hobs is ontwikkeld om het beheer van vastgoed zo makkelijk mogelijk te maken. Loop je desondanks ergens tegenaan, dan is onze support afdeling tijdens kantooruren altijd bereikbaar om je verder te helpen.

Onze achtergrond

Hobs staat voor Home of building software

Omdat wij jarenlange kennis/expertise hebben op het gebied van zowel het ontwikkelen van software als het werken met specifiek vastgoedbeheer software weten wij precies wat jij als gebouweigenaar, vastgoedbeheerder, adviseur of onderhoudspartij nodig hebt.

Wij begrijpen de noodzaak van bepaalde functionaliteiten in een dergelijk programma en deze kunnen wij ook realiseren.

Een win-winsituatie voor de eindgebruiker dus!
Lees meer

Veelgestelde vragen

Je hebt te maken met wettelijke bepalingen vanuit het Bouwbesluit/Woningwet, verschillende NEN-normeringen maar ook vergunningen of interne bepalingen vanuit de organisatie. Hieruit komen verschillende criteria naar voren waar je aan moet voldoen. De verschillende onderwerpen, met allerlei documenten en intervallen maken dat het voor veel gebouweigenaren moeilijk is te overzien waar ze aan moeten voldoen. Nu zijn er in Nederland een aantal partijen die alle informatie hebben vertaald in een beknopte weergave. Het handboek ‘Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties van Melford (www.Melford.nl) is een veelgebruikt boekje met een vertaalslag van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving per gebouwinstallatie of bouwdeel.

Naast de regels uit het Bouwbesluit bevat de Zorgplicht in de Woningwet een belangrijke aanvulling. Hierin wordt gesteld dat gebouweigenaren of gebruikers niet alleen moeten voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, en ook los van alle regels, er altijd sprake moet zijn van een veilige omgeving. Hoe je dit moet doen wordt niet specifiek omschreven, wel dat je als gebouweigenaar de benodigde maatregelen moet treffen.

Dit betekent dat u als gebouweigenaar verantwoordelijk bent voor het onderhouden en beheren van de bouwdelen en gebouwgebonden installaties. Oftewel, je moet aan kunnen tonen dat onder andere de keuringen, onderhoudsrapporten en basisdocumenten in orde zijn.

In een meerjarenonderhoudsplan zie je welke onderhoudsactiviteiten voor de korte en lange termijn nodig zijn aan het gebouw en welke kosten dit met zich mee brengt.

Eigenlijk zeggen de woorden het al. Plannen en begroten. In de planning heb je een weergave welke activiteiten op welk moment worden uitgevoerd. Een begroting geeft weer wanneer onderhoud moet worden gedaan en welke kosten in dat jaar en voor een periode verwacht kunnen worden.

Bouwdelen (de term elementen of installaties wordt ook gebruikt) is een veelgebruikte term voor onderhoud behoevende gebouwonderdelen. Hierbij kun je denken aan hemelwaterafvoer, warmtepomp, luchtbehandelingskast, kozijnen, deuren, etc.

Voor beheer en onderhoud van gebouwen wordt in Nederland vaak gewerkt met de NL/SfB- classificatie. Het grote voordeel is dat we informatie op deze manier bouwdelen kunnen standaardiseren en we als het ware dezelfde taal met elkaar spreken. Ook binnen de NEN 2767 wordt gebruikt gemaakt van deze codering.

De NL/SfB bevat standaard een 4-cijferige codering bestaande uit een hoofdcodering en subcodering. De hoofdcodering bevat een code en omschrijving, bijvoorbeeld 27 – Daken of 57 – Luchtbehandeling. De subcodering zorgt voor een verdere verdeling waarin bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen constructieve en niet constructieve bouwdelen of lokale en centrale voorzieningen. Voor daken wordt dit vervolgens nader gespecificeerd in daken niet constructief – vlakke daken (27.11) of daken constructief – vlakke daken (27.21).

De 4-cijferige codering kan worden uitgebreid met cijfers en letters om specifieke kenmerken, eigenschappen en materialen te specificeren.

Soms vraagt een opdrachtgever om een andere codering met omschrijving. Wanneer de klant de NL/SfB niet kent of wanneer gebruik wordt gemaakt van andere standaarden kan de opdrachtgever vragen om een andere codering met omschrijving te gebruiken.

Om een onderhoudsplan op te stellen is het belangrijk om te weten welke bouwdelen zich in het gebouw bevinden en wat de aantallen / hoeveelheden en eenheden zijn. Je bepaalt de demarcatie. Dus wat neem je wel en niet mee en hoe leg je dit vast. Ga je de aantallen armaturen per gebouw, verdieping of per ruimte vast leggen? Hierbij is het ook zeker verstandig om na te denken hoe je het onderhoud in de toekomst wenst uit te voeren.

Per bouwdeel bepaal je het onderhoudsstaat en het onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld een vervanging, jaarlijks onderhoud, herstelactiviteit, een verbetering of reiniging zijn. Heb je gebreken geconstateerd, dan zul je ook daarvoor moeten bepalen hoe je het bouwdeel weer naar het gewenste onderhoudsniveau krijgt. Per activiteit bepaal je de prijs voor het onderhoud en met welke frequentie dit moet gebeuren. Bij het bepalen van de prijs dien je ook zeker rekening te houden met kosten voor bereikbaarheid, het momentum, de regio, materiaal en materieel.

Je zult zien dat je nu al snel tot een planning en begroting komt waarin je inzicht heb in de kosten voor de korte en lange termijn.

De NEN 2767 is een methodiek om op gestandaardiseerde wijze technische gebreken op te nemen en de conditie van een bouwdeel te bepalen. Hiermee krijg je als gebouweigenaar inzicht in de onderhoudsstaat van de afzonderlijke bouwdelen en het gebouw. De conditie wordt uitgedrukt in een score van 1 t/m 6. Een score 1 is als het ware iets wat gelijk is aan nieuwbouwstaat en conditie 6 staat gelijk aan de slechts aan te treffen conditie. Oftewel einde levensduur of (bijna) rijp voor de sloop.

In de regel zijn in contracten tussen huurder en verhuurder afspraken gemaakt over welk onderhoud voor wie zijn rekening komt. In het onderhoudsplan kun je deze verantwoordelijkheden ook specifiek opnemen per activiteit zodat je op voorhand weet welke kosten voor huurder en verhuurder zijn en beide daarvoor het benodigde budget kunnen reserveren.

Indien deze afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd is het zeker verstandig dit alsnog te doen om discussie achteraf na uitvoering van werkzaamheden te voorkomen.

Veel onderhoudsplannen kunnen vanuit een applicatie naar Excel worden geëxporteerd. Met een snelle check en relatief gezien wat kleine aanpassingen kun je de data vaak eenvoudig importeren.

Informatie die je in veel applicaties minimaal nodig hebt:

 • Gebouw
 • Bouwdelen
  • Eenheden
  • Hoeveelheden
 • Activiteiten
 • Prijzen
 • Cycli

Mocht je niet alle informatie hebben, dan kun je in Excel veel informatie simpel toevoegen of juist informatie uit cellen verdelen, samenvoegen, splitsen en nog veel meer.

Hobs maakt het onderhoud van vastgoed overzichtelijk

Weten wat Hobs voor jou kan betekenen?

Neem contact met ons op