Beperk risico’s door rechten en bouwdelen toe te kennen aan de juiste contacten.