Krijg je moeilijk inzicht in alle zorgplichten? Wij zijn hier om jou te helpen

Als vastgoedeigenaar of beheerder van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw gebouw. Dit is jouw zorgplicht. Maar, hoe blijf je op de hoogte van alle eisen, keuringen en inspecties en zorg je dat jouw gebouwen hieraan voldoen? Gelukkig kan een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) software jou hierbij helpen.

Als vastgoedeigenaar of beheerder van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw gebouw. Dit is jouw zorgplicht. Maar, hoe blijf je op de hoogte van alle eisen, keuringen en inspecties en zorg je dat jouw gebouwen hieraan voldoen? Gelukkig kan een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) software jou hierbij helpen. 

Wat is de zorgplicht?

Zorgplicht als vastgoedeigenaar of beheerder betekent dat je een wettelijke en morele verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat jouw eigendommen voldoen aan alle relevante normen voor veiligheid en gezondheid. Dit omvat reguliere controles van essentiële systemen en installaties zoals brandmeldingsinstallaties, liften en HVAC-systemen, maar ook het up-to-date houden van de benodigde certificeringen en het voldoen aan milieuwetgeving. Het niet nakomen van deze zorgplicht kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals juridische aansprakelijkheid bij ongevallen, wat een directe impact kan hebben op de reputatie en financiële stabiliteit van de vastgoedeigenaar of beheerder.

Het belang van regelmatig onderhoud, inspecties en keuringen

Zorgplicht gaat over het proactief beheren van risico’s. Consistent onderhoud, inspecties en keuringen zijn niet alleen essentieel voor de veiligheid en het welzijn van de gebruikers van het gebouw, maar dragen ook bij aan het behoud van de waarde van het vastgoed. Regelmatig onderhoud helpt verval en slijtage te voorkomen en zorgt ervoor dat het vastgoed aantrekkelijk blijft voor huurders of kopers. Het voorkomt onvoorziene reparatiekosten en draagt bij aan de duurzaamheid van het gebouw. Het bijhouden van de onderhoudsgeschiedenis en geplande onderhoudswerkzaamheden is ook cruciaal voor het aantonen van de naleving van de zorgplicht. De belangrijkste keuringen en inspecties zijn elektrische installaties, asbestcontroles en waterkwaliteitstests. Binnen jouw budget ben je verplicht maatregelen te nemen om geïdentificeerde gevaren op te lossen of potentiële gevaren vroegtijdig te verhelpen. Het overtreden van de zorgplicht is strafbaar gesteld in de Wet op economische delicten. Afhankelijk van de ernst van het delict kan dit oplopen tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf of een forse geldboete. Dit willen we natuurlijk het liefst zien te voorkomen. 

Inzicht en nakoming van jouw zorgplichten

Door het gebruik van MJOP-software kunnen vastgoedeigenaren en -beheerders hun gebouwen effectief beheren, met een duidelijk overzicht van alle geplande en voltooide onderhoudstaken. Deze software stelt je in staat om proactief te reageren op mogelijke problemen, in plaats van reactief te handelen wanneer er al problemen zijn ontstaan. Dit helpt niet alleen bij het handhaven van de veiligheid en integriteit van het vastgoed, maar zorgt er ook voor dat je altijd voorbereid bent op inspecties of audits. Met MJOP-software krijg je een beter inzicht in de gezondheid van je vastgoedportefeuille en kun je strategische beslissingen nemen over toekomstige investeringen en onderhoudsplanningen. Om er zeker van te zijn dat je voldoet aan al je zorgplichten maak je gebruik van onze MJOP-software. De krachtige tool helpt vastgoedeigenaren en -beheerders bij het inzichtelijk maken en nakomen van hun zorgplichten. Dit wordt op verschillende manieren gerealiseerd: 

Overzicht van de onderhoudsbehoeften

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) biedt een gedetailleerd overzicht van alle onderhoudsbehoeften van een gebouw over een langere termijn. Dit gaat verder dan alleen het herkennen van problemen; het helpt vastgoedeigenaren om strategisch te plannen voor noodzakelijke reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Dit overzicht is van meer dan bruikbaar om te voldoen aan de zorgplicht. Het stelt eigenaren in staat om proactief te handelen en de levensduur van hun vastgoed te verlengen.

Naleving van de actuele en relevante wet- en regelgeving

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van vastgoedeigenaren is ervoor te zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ons systeem biedt de meest actuele en relevante wet- en regelgevingen, zoals bouwvoorschriften, veiligheidsnormen en milieueisen. Door deze wetten en normen in de MJOP te verwerken, voldoen de gebouwen altijd aan de laatste eisen. Het systeem biedt zelf een notificatie-optie, zodat jij precies weet wanneer het tijd is bepaalde keuringen en inspecties uit te voeren. Hierdoor voorkom jij mogelijke boetes en juridische problemen.

Documentatie en rapportage

Een goed bijgehouden MJOP biedt gedetailleerde documentatie van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, inspectierapporten en toekomstige onderhoudsplanningen. Deze documentatie is noodzakelijk om aan te tonen dat aan de zorgplicht voldaan is. Het dient als een digitaal spoor van de geschiedenis van het gebouwonderhoud, wat van groot belang kan zijn bij geschillen, audits, of verkooptransacties.

Veiligheid en risicobeheer

Door via het MJOP-systeem regelmatig onderhoud en inspecties te plannen, kunnen potentiële veiligheidsrisico’s vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt worden. Het regelmatig bijhouden en beheren van onderhoud en inspecties via MJOP-software is daarmee een effectieve manier om risico’s te minimaliseren. Dit aspect van risicobeheer is essentieel, aangezien het negeren van onderhoud of het uitstellen van reparaties kan leiden tot grotere en duurdere problemen op de lange termijn. Bovendien helpt het bij het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, aangezien onverwachte gebreken tot operationele verstoringen kunnen leiden.

Financiële planning

Een ander voordeel van een MJOP is het inzicht in toekomstige kosten voor onderhoud en reparaties. Hierdoor kunnen eigenaren tijdig financiële reserves aanleggen, wat essentieel is voor het vervullen van hun zorgplicht. Door budgettering mogelijk te maken, beschermt het MJOP de financiële gezondheid van vastgoedeigenaren en voorkomt het onverwachte financiële lasten die hun vermogen om aan de zorgplicht te voldoen, in gevaar kunnen brengen.

Kortom, het gebruik van MJOP-software is niet alleen een investering in het behoud van vastgoedwaarde, maar ook in het nakomen van wettelijke verplichtingen, risicobeheer, en financiële stabiliteit. Het is een waardevol hulpmiddel voor vastgoedeigenaren om hun zorgplicht op een efficiënte en effectieve manier te vervullen. Als u meer wilt weten over wat MJOP-software voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen of een demo te proberen.